top of page

Allmänna villkor och datasekretesspolicy

 

Hotel Le Chamois Bokningsvillkor

 

​ Följande bokningsvillkor utgör grunden för ditt kontrakt med Hotel le Chamois. Läs dem noggrant eftersom de anger våra respektive rättigheter och skyldigheter. Genom att be oss bekräfta din bokning har vi rätt att anta att du har haft möjlighet att läsa och ha läst dessa bokningsvillkor och samtycker till dem.

 

I dessa bokningsvillkor betyder "du" och "din" alla personer som nämns på bokningen (inklusive alla som läggs till eller ersätts vid ett senare tillfälle) eller någon av dem, beroende på sammanhanget.  "Vi", "oss" och "vår" betyder SARL Le Chamois.  

 

1.  Gör din bokning

 

För att göra en bokning kan antingen den först namngivna personen på bokningen ("festledaren") förse oss med alla relevanta detaljer via telefon eller så kan vi ge dig ett elektroniskt bokningsformulär att fylla i. Telefonbokningar kräver betalning med kredit- eller betalkort av det belopp som då ska betalas (se punkt 2). Partiledaren måste vara minst 18 år när bokningen görs och ansvarar för att alla betalningar som ska betalas till oss. Denna person måste vara auktoriserad att göra bokningen på grundval av dessa bokningsvillkor av alla personer som anges på bokningen och av deras förälder eller vårdnadshavare för alla partimedlemmar som är under 18 år när bokningen görs. Genom att göra bokningsförfrågan bekräftar partiledaren att han eller hon är behörig.  

 

Med förbehåll för tillgängligheten för ditt boende och mottagandet av det belopp som ska betalas vid bokningstillfället, kommer vi att bekräfta din bokning genom att utfärda en bokningsbekräftelse. Detta kommer att skickas till partiledaren. Vänligen kontrollera detaljerna noggrant så snart du får den. Kontakta oss omedelbart om någon information som finns på bekräftelsen eller någon annan handling verkar vara felaktig eller ofullständig.

 

Om du vill kan du kontakta oss via e-post av någon av anledningarna som nämns i dessa bokningsvillkor (till exempel för att begära en ändring) förutsatt att du gör det till följande e-postadress:  info@holidayalps.com

 

2.  Betalning

 

För att bekräfta din valda semester måste en deposition på 25 % av det totala bokningspriset (eller full betalning vid bokning inom 10 veckor efter avresa) betalas vid bokningstillfället.  

 

Insättningar

Observera att dessa ej är återbetalningsbara vid avbokning. Det är ditt ansvar att se till att du har tillräckligt med pengar för att slutföra transaktionen och att du har rätt behörighet att agera å kredit-/betalkortsinnehavarens vägnar där så är tillämpligt.

 

Depositionsbeloppet kommer att anges vid bokningstillfället och kommer att vara 25 % av bokningen vid den tidpunkten.

Insättningar kan göras med följande metoder:

 

Banköverföring till SARL le Chamois för beloppet (endast i euro). Var noga med att ange din gruppledares namn/bokningsreferensnummer och ankomstdatum:

 

IBAN: FR76 1390 6000 2883 5613 1500 053 

SWIF: AGRIFRPP839  

 

Kontrollera endast om det betalas i euro 

Kreditkort genom att prata med någon i vårt team. Vänligen maila oss för att ordna ett samtal med dig.

 

Om din deposition inte betalas i tid kommer dina researrangemang inte att bekräftas och ditt alternativ (om tillämpligt) annulleras.

När din bokningsdeposition har betalats är den ej återbetalningsbar förutom under de angivna omständigheterna. Insättningar kan krävas på försäkring.  

 

Slutlig balans eller full betalning (när bokningar görs inom 10 veckor efter avresa) kan betalas med samma metoder som ovan för insättningar.

 

Vi skickar dig en bekräftelse på betalning av insättningen med information om det återstående beloppet för din semester och när denna ska betalas.

Om detta inte betalas på angivet datum (vanligtvis 10 veckor före din avresa), avbokar vi din bokning och dina insättningar kommer att behållas. I det här fallet kan även avbokningsavgifter tillkomma.

 

Återstoden av bokningens totala kostnad måste vara oss tillhanda senast 10 veckor före avresa. Om vi inte får alla förfallna betalningar (inklusive eventuell tilläggsavgift) i sin helhet och i tid, har vi rätt att anta att du vill avboka din bokning.  I det här fallet, om du inte har kontaktat oss för att avbryta med en återbetalning, har vi rätt att behålla alla insättningar betalda vid det datumet. Om vi inte avbokar direkt på grund av att du har lovat att betala måste du betala de avbokningsavgifter som anges i punkt 7, beroende på vilket datum vi rimligen betraktar din bokning som avbokad.

 

3.  Ditt kontrakt

 

Ett bindande avtal mellan oss uppstår när vi utfärdar bekräftelse till partiledaren.

 

Ändringar av dessa bokningsvillkor är endast giltiga om vi har kommit överens skriftligen.

 

4.  Kostnaden för din bokning

 

Observera att ändringar och fel uppstår ibland.  Du måste kontrollera priset på din bokning vid bokningstillfället.

 

Vi förbehåller oss rätten att öka eller minska och korrigera fel i annonserade priser när som helst innan din bokning bekräftas. Vi kommer att informera dig om eventuella fel som vi är medvetna om och om det då gällande priset vid bokningstillfället.  

 

5.  Särskilda önskemål och medicinska tillstånd/handikapp/nedsatt rörlighet

 

Om du har någon speciell förfrågan bör du meddela oss vid bokningstillfället, vi beklagar att vi inte kan garantera att alla förfrågningar kommer att vara möjliga. Underlåtenhet att uppfylla någon speciell begäran kommer inte att vara ett avtalsbrott från vår sida. Bekräftelse på att en särskild begäran har noterats eller vidarebefordrats till hotellet eller inkluderingen av den särskilda begäran på ditt bekräftelsedokument eller någon annan dokumentation är inte en bekräftelse på att begäran kommer att uppfyllas

 

Vårt hotell kanske inte är lämpligt för personer med vissa funktionshinder, medicinska tillstånd eller avsevärt nedsatt rörlighet. Innan du gör din bokning kommer vi att ge dig råd om huruvida de föreslagna boendearrangemangen generellt är lämpliga för personer med nedsatt rörlighet. Men nedsatt rörlighet betyder naturligtvis olika saker för olika individer eftersom vi fullt ut inser att individuella möjligheter, begränsningar och krav sannolikt kommer att variera avsevärt. När vi hänvisar till nedsatt rörelseförmåga avses varje materiell rörelsenedsättning vare sig denna är permanent eller tillfällig och vare sig den beror på ålder eller av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning eller annan orsak till funktionsnedsättning.

 

6.  Ändringar av dig

 

Vänligen meddela oss om fel eller ändringar så snart som möjligt, fel kommer att korrigeras, ändringar görs om möjligt. En ändring av datum kommer normalt att behandlas som en avbokning av den ursprungliga bokningen och ombokning, i vilket fall avbokningsavgifter tillkommer. Ändringar kan medföra omräkning av semesterpriset där till exempel grunden för priset på det ursprungliga boendet har ändrats.

 

Du kan överföra din bokning eller din plats på bokningen till någon annan (introducerad av dig) utan att betala våra avbokningsavgifter förutsatt att begäran om överföring görs skriftligen senast 7 dagar före din vistelse. Den eller de personer som du vill göra överföringen till måste också uppfylla alla villkor som ingår i ditt avtal med oss. Begäran om överföring måste åtföljas av namn och andra tillämpliga uppgifter om ersättningspersonen/erna.  

 

7.  Avbokning av dig

Om du avbokar din semester

 

För att täcka kostnaderna för att behandla din avbokning ska avbokningsavgifterna nedan betalas från det datum vi får en skriftlig bekräftelse. Den person som gjorde bokningen är ansvarig för denna avgift.

 

Antalet dagar före avresa räknas från den dag då skriftlig anmälan inkommit till oss. Nedan beskrivs våra avgifter vid avbokning:

 

70 dagar eller mer före avresa = förlust av deposition

56-69 dagar = 35% av den totala bokningen

28-55 dagar = 55% av den totala bokningen

14-27 dagar = 75% av den totala bokningen

7-13 dagar = 95% av den totala bokningen

6 dagar eller mindre = 100 % av den totala bokningen

 

I vissa fall kan du kanske överföra din bokning till en annan person som uppfyller alla villkor för din bokning. Kontakta oss för att se om detta är möjligt och se avsnittet nedan 'Överföra din bokning'. (Både du och den nya resenären är ansvariga för att betala alla kostnader som uppstår vid överföringen)

 

Beroende på orsaken till avbokningen kan du eventuellt återkräva dessa avbokningsavgifter (minus eventuell självrisk) från din reseförsäkring. Anspråk måste göras direkt till det berörda försäkringsbolaget efter att du har betalat gällande avbeställningsavgift till oss.

 

Om en avbokning minskar antalet fullbetalande partimedlemmar under det antal som priset och/eller eventuella eftergifter som överenskommits för din bokning baserades på, kommer vi att räkna om dessa poster och fakturera dig därefter. Ett enkelrumstillägg utgår om en avbokning leder till att ett rum upptas av endast en person.

 

8.  Försäkring

 

Vi anser att en heltäckande reseförsäkring är väsentlig; den bör vara på plats vid bokningstillfället. Denna försäkring måste omfatta skydd för (i) avbokning eller inskränkning av din semester till följd av omständigheter utanför din kontroll (inklusive olycka eller sjukdom och oförmåga att resa av andra skäl), (ii) personlig olycka, (iii) personligt ansvar, ( iv) sjukvårdskostnader och repatriering vid medicinskt behov, (v) personliga tillhörigheter och pengar. Om alla partimedlemmar inte har köpt en lämplig reseförsäkring innan något anspråk, ansvar eller förlust uppstått som vi rimligen kunde förvänta oss att täckas av reseförsäkringen, kan vi inte acceptera något ansvar för det kravet, ansvaret eller förlusten.

 

Du måste ge oss information om din reseförsäkringsgivare, försäkringsnummer och försäkringsgivarens nödkontaktinformation skriftligen om du uppmanas att göra det.

 

Läs dina försäkringsuppgifter noggrant och ta dem med dig på semestern.  Det är ditt ansvar att se till att det försäkringsskydd du köper är lämpligt och lämpligt för just dina behov.  

 

9.  Ändringar och avbokning av oss

 

(1) Ändringar av bekräftade bokningar måste ibland göras och vi förbehåller oss rätten att göra det i enlighet med denna paragraf 9. De flesta ändringar kommer att vara obetydliga och vi har rätt att göra dessa. Om en obetydlig förändring görs före ankomst kommer vi att meddela dig skriftligen. Ingen ersättning utgår för obetydliga förändringar. Ibland, före ankomst, kan vi vara tvungna av omständigheter utanför vår kontroll att göra en betydande ändring av din bokning enligt klausul 5. Där vi måste göra det, kommer klausulerna 9(3) och 9(4) att gälla.

 

(2) Alla ändringar som inte är väsentliga i enlighet med paragraf 9(1) kommer att behandlas som obetydliga ändringar. Kom ihåg att coronaviruset och de åtgärder och andra åtgärder som vidtas av regeringar, offentliga myndigheter och företag för att hantera dess effekter (inklusive implementering av social distansering) sannolikt kommer att ha en inverkan på semesterarrangemangen under en längre tid. Sådana åtgärder/åtgärder kan införas eller ändras med liten eller ingen förvarning. Större flexibilitet kommer därför sannolikt att krävas under överskådlig framtid, vilket vi ber dig att alltid ha i åtanke. Eventuella effekter som sådana åtgärder/åtgärder har på din semester kommer inte att utgöra en betydande ändring av dina avtalade arrangemang och kommer inte att berättiga dig att avboka utan betalning av tillämpliga avbokningsavgifter som ett resultat.

 

(3) I händelse av att vi väsentligt måste ändra någon av de viktigaste egenskaperna hos dina bekräftade arrangemang eller accepterade särskilda krav, kommer vi att ge dig följande information skriftligen så snart som möjligt: (i) den föreslagna ändringen och eventuell påverkan på detta har på priset; (ii) i händelse av att du inte vill acceptera ändringen, information om eventuella alternativa semesterarrangemang som vi kan erbjuda (inklusive tillämpligt pris); (iii) din rätt att avboka din bokning och få full återbetalning om du inte vill acceptera ändringen eller något alternativt semesterarrangemang som erbjuds; och (iv) den period inom vilken du måste informera oss om ditt beslut och vad som kommer att hända om du inte gör det.

 

(4) Om du väljer att avboka din bokning i enlighet med paragraf 9(3), kommer vi att återbetala alla betalningar som du har gjort till oss inom 14 dagar från det datum då avbokningen träder i kraft (vilket vanligtvis är det datum då vi skickar en avbokningsfaktura). Om vi inte hör från dig med ditt beslut inom den angivna perioden (efter att ha försett dig med ovan nämnda information för andra gången), kommer vi att avbryta din bokning och återbetala alla betalningar som gjorts till oss inom 14 dagar från ikraftträdandet av avbokning (se ovan). Ingen ersättning kommer att betalas ut eller annat ansvar accepteras om en förändring beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter (se punkt 10).

 

(5) Ibland kan det vara nödvändigt att avboka en bekräftad bokning. Vi har rätt att säga upp ditt kontrakt i händelse av att vi hindras från att leverera semesterarrangemang till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter (se punkt 10) och vi meddelar dig om detta så snart som rimligen är möjligt. Om vi måste avboka din bokning under dessa omständigheter, kommer vi att återbetala alla pengar du har betalat till oss inom 14 dagar från det datum då uppsägningen trädde i kraft (se klausul 9(4)) men kommer inte att ha något ytterligare eller annat ansvar gentemot dig, inklusive i respekt för ersättning eller eventuella kostnader eller utgifter som du ådrar dig eller har ådragit dig. Vi kommer naturligtvis att sträva efter att erbjuda dig alternativa datum där det är möjligt, som du kan välja att boka (till gällande pris) istället för de avbokade. Vi har också rätt att ångra dig om du inte betalar i enlighet med villkoren i ditt kontrakt, i vilket fall klausul 7 kommer att gälla.

 

(6) Observera att en full återbetalningsrätt endast uppstår när vi är förhindrade att tillhandahålla boende till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter i enlighet med paragraf 9(5) och vi utövar vår rätt att avboka som ett resultat. Utan begränsning kommer du inte att ha rätt till full återbetalning och avbokningsavgifter kommer sannolikt att tillkomma där sådana omständigheter påverkar din förmåga att resa. Detta kan till exempel vara fallet där restriktioner som tillämpas av Storbritannien eller någon utomeuropeisk regering eller offentliga myndigheter innebär att du inte kan lämna ditt ursprungsland och/eller resa till eller få inresa i Frankrike. Frågan om råd eller rekommendationer mot resor från offentliga myndigheter (såsom Foreign & Commonwealth Office) betyder inte automatiskt att vi är förhindrade att genomföra dina semesterarrangemang utan kan istället påverka din förmåga att resa. Avbokningsavgifter kommer att betalas om du väljer att inte resa.  

 

(7) I händelse av att oundvikliga och extraordinära omständigheter (se punkt 10) inträffar i Frankrike eller hotellets omedelbara närhet och väsentligt påverkar utförandet av de avtalade arrangemangen har du rätt att avboka före avresan, minus 50 € per person administrativ avgift. I tillämpliga fall måste du skriftligen meddela oss din önskan att avbryta av denna anledning. Förutsatt att vi är överens om att du har rätt att göra det i enlighet med denna klausul, kommer vi att skicka dig en avbokningsfaktura för att bekräfta avbokningen. Vi kommer att meddela dig så snart som möjligt om denna situation skulle uppstå. Du kommer inte att ha rätt till någon ersättning.

 

10.  Oundvikliga och extraordinära omständigheter

 

Förutom där annat uttryckligen anges i dessa bokningsvillkor, beklagar vi att vi inte kan acceptera ansvar eller betala någon ersättning om fullgörandet eller snabba fullgörandet av våra förpliktelser enligt vårt kontrakt med dig förhindras eller påverkas av, eller du på annat sätt lider av skada, förlust eller kostnad. av alla slag till följd av oundvikliga och extraordinära omständigheter. I dessa bokningsvillkor innebär oundvikliga och extraordinära omständigheter en situation som ligger utanför vår kontroll, vars konsekvenser inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Sådana situationer kommer sannolikt att inkludera (oavsett om det är verkligt eller hotat) krig, upplopp, inbördesstrid, terroristaktivitet, arbetskonflikt, naturkatastrof, exceptionellt ogynnsamma väderförhållanden, brand, översvämning, ett utbrott av allvarlig sjukdom på din semesterdestination, stängning, begränsning eller överbelastning av flygplatser, andra transportnav eller luftrum, flygrestriktioner som införts av någon tillsynsmyndighet eller annan tredje part och vulkanisk aktivitet. Oundvikliga och extraordinära omständigheter inkluderar även coronavirus-pandemin och dess effekter såsom reserestriktioner och de åtgärder och andra åtgärder som vidtas av regeringar, offentliga myndigheter och företag för att kontrollera och hantera dess effekter (såsom genomförandet av social distansering).

 

11.  Vårt ansvar gentemot dig

 

(1) Vi lovar att se till att de hotellarrangemang som vi har kommit överens om att göra, utföra eller tillhandahålla som en del av vårt kontrakt med dig görs, utförs eller tillhandahålls med rimlig skicklighet och omsorg. Detta innebär att vi, i enlighet med dessa bokningsvillkor, tar ansvar om du till exempel lider av dödsfall eller personskada, eller om dina avtalade boendearrangemang inte tillhandahålls som utlovat eller visar sig vara bristfälliga till följd av att vi själva, våra anställda har misslyckats. , agenter eller leverantörer att använda rimlig skicklighet och omsorg för att skapa, utföra eller tillhandahålla, i tillämpliga fall, dina avtalade boendearrangemang. Observera att det är ditt ansvar att visa att rimlig skicklighet och försiktighet inte har använts om du vill göra ett krav mot oss. Dessutom kommer vi bara att vara ansvariga för vad våra anställda, agenter och leverantörer gör eller inte gör om de vid den tidpunkten agerade inom ramen för sin anställning (för anställda) eller utför arbete som vi hade bett dem att göra (för agenter och leverantörer).

 

(2) Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon skada, sjukdom, dödsfall, förlust (till exempel förlust av njutning eller förlust av ägodelar), skada, utgifter, kostnad eller annan summa eller anspråk av någon art eller beskrivning som helst som härrör från någon av följande:

 

- handling(er) och/eller underlåtenhet(er) av den eller de berörda personerna; eller

 

- handling(er) och/eller underlåtenhet(er) av en tredje part som inte är kopplad till tillhandahållandet av ditt boende och som var oförutsägbara eller oundvikliga; eller

 

- oundvikliga och extraordinära omständigheter enligt definitionen i punkt 10 ovan.

 

(3) Vi kan inte ta ansvar för några tjänster som inte ingår i vårt kontrakt. Detta inkluderar till exempel alla ytterligare tjänster eller faciliteter som någon leverantör samtycker till att tillhandahålla dig där tjänsterna eller faciliteterna inte annonseras av oss på vår webbplats och vi inte har gått med på att arrangera dem som en del av vårt kontrakt och eventuella aktiviteter eller ytterligare tjänster du köper under din semester. Se även paragraf 17 "Aktiviteter, tilläggstjänster och allmän områdesinformation". Dessutom, oavsett vilken formulering som används av oss på vår webbplats, i något reklammaterial eller någon annanstans, lovar vi bara att använda rimlig skicklighet och omsorg enligt ovan och vi har inget större eller annorlunda ansvar gentemot dig.

 

(4) De löften vi ger dig om de tjänster vi har gått med på att tillhandahålla eller arrangera som en del av vårt kontrakt, och lagarna och tillämpliga standarderna i Frankrike där ditt krav inträffade, kommer att användas som grund för att besluta om tjänsterna i frågan hade lämnats korrekt. Om de särskilda tjänsterna som ger upphov till anspråket tillhandahålls i enlighet med tillämpliga lokala lagar och standarder, kommer tjänsterna att betraktas som att de har tillhandahållits korrekt.  Detta kommer att vara fallet även om tjänsterna inte överensstämde med de lagar och standarder i Storbritannien som skulle ha gällt om dessa tjänster hade tillhandahållits i Storbritannien. Undantaget från detta är när anspråket gäller frånvaron av en säkerhetsfunktion som kan leda till att en rimlig semesterfirare vägrar att ta ut semestern i fråga. Observera dock att vår skyldighet är att utöva rimlig skicklighet och omsorg som avses i paragraf 11(1). Vi gör inga utfästelser eller åtaganden att alla tjänster kommer att följa tillämpliga lokala lagar och standarder och underlåtenhet att följa detta betyder inte automatiskt att vi inte har utövat rimlig skicklighet och omsorg.

 

(5) Vi kan inte acceptera något ansvar för skador, förluster, utgifter eller andra summor av något slag eller beskrivning som (a) på grundval av den information som du har gett oss angående din bokning innan vi accepterade den, vi kunde inte ha förutsett att du skulle lida eller drabbas om vi bröt mot vårt kontrakt med dig eller (b) inte berodde på något avtalsbrott eller annat fel av oss själva eller våra anställda eller, där vi är ansvariga för dem, våra leverantörer eller ( c) hänför sig till vilken verksamhet som helst (inklusive men inte begränsat till förlust av egenföretagares inkomst).

 

12.  Klagomåls- och reklamationsförfarande

 

I det osannolika fallet att du har någon anledning att klaga eller kan ha en grund för att göra ett anspråk avseende någon aspekt av ditt boende, kontakta oss så snart du kan. Förrän vi vet om ett klagomål eller problem kan vi inte börja lösa det.  De flesta problem kan lösas snabbt.

 

I händelse av att ett klagomål eller ett problem inte löses till din belåtenhet lokalt och du vill driva ärendet, bör du kontakta oss skriftligen med alla detaljer inom 28 dagar efter din återkomst.

 

Om du misslyckas med att följa det enkla förfarande som anges i denna klausul är det osannolikt att vi kommer att kunna undersöka saken ordentligt och kan ha fråntagits möjligheten att åtgärda det under din semester. Med förbehåll för paragraf 11(5) kan din rätt att kräva ersättning som du annars har haft rätt till påverkas eller till och med gå förlorad som ett resultat.

 

13.  Beteende och skada

 

När du bokar hos oss tar du ansvar för eventuell skada eller förlust som du orsakar.  Full betalning för sådan skada eller förlust (rimligt uppskattad om det inte är exakt känt) måste göras direkt till hotellet så snart som möjligt. Om den faktiska kostnaden för förlusten eller skadan överstiger det betalda beloppet där det beräknas, måste du betala mellanskillnaden när den har känts till. Om den faktiska kostnaden är lägre än det inbetalda beloppet återbetalas mellanskillnaden. Du kommer också att vara ansvarig för att uppfylla eventuella anspråk som senare riktas mot oss och alla kostnader som ådras av oss (inklusive våra egna och den andra partens hela rättegångskostnader) som ett resultat av dina handlingar. Du bör se till att du har en lämplig reseförsäkring för att skydda dig om denna situation skulle uppstå.

 

Vi förväntar oss att alla kunder tar hänsyn till andra människor. Om du enligt vår rimliga åsikt, eller enligt någon annan myndighets rimliga åsikt, beter dig på ett sådant sätt att det orsakar eller sannolikt kommer att orsaka fara, upprördhet eller ångest för tredje part eller skada på egendom, har vi rätt, utan förvarning, att avsluta semestern för den eller de berörda personerna. I denna situation kommer den eller de berörda personerna att behöva upphöra med all användning av hotellet. Vi kommer inte att ha något ytterligare ansvar gentemot sådana personer, inklusive eventuella researrangemang. Inga återbetalningar kommer att göras och vi kommer inte att betala några utgifter, kostnader eller förluster som uppstår till följd av uppsägningen.

 

15.  Aktiviteter, tilläggstjänster och allmän områdesinformation

 

Vi kan ge dig information (före avresa och/eller när du bor på hotellet) om aktiviteter och tilläggstjänster som finns tillgängliga i området du besöker. Vi är inte involverade i någon sådan verksamhet eller ytterligare tjänster som inte drivs, övervakas, kontrolleras eller godkänns på något sätt av oss. De tillhandahålls av lokala operatörer eller andra tredje parter som är helt oberoende av oss. De utgör inte någon del av ditt kontrakt med oss även om vi föreslår särskilda operatörer/andra tredje parter och/eller hjälper dig att boka sådana aktiviteter eller utflykter på något sätt. Vi kan inte acceptera något ansvar på någon grund i relation till sådana aktiviteter eller tilläggstjänster och godkännandet av ansvar som finns i klausul 11(1) i våra bokningsvillkor kommer inte att gälla för dem. Vi utesluter dock inte ansvar för vårdslöshet av oss själva eller våra anställda som leder till din död eller personskada.

 

Vi kan inte alltid garantera riktigheten av information som ges i samband med sådana aktiviteter eller tilläggstjänster eller om området du besöker i allmänhet eller att någon särskild tjänst eller aktivitet som inte ingår i vårt kontrakt kommer att äga rum eftersom dessa tjänster inte omfattas av vår kontroll. Om du känner att någon av de aktiviteter eller tjänster som hänvisas till på vår webbplats eller i vårt annat reklammaterial som inte ingår i vårt avtal är avgörande för att njuta av din semester, skriv till oss omedelbart så berättar vi den senaste kända situationen . Om vi får kännedom om några väsentliga ändringar av områdesinformation och/eller sådana externa aktiviteter eller tjänster som rimligen kan förväntas påverka ditt beslut att boka boende hos oss, kommer vi att vidarebefordra denna information vid bokningstillfället.

 

17.  Pass, visum och hälsokrav

 

Pass- och visumkraven kan komma att ändras och du måste kontrollera den aktuella positionen i god tid före avresa. Efter den 1 januari 2021 kommer innehavare av brittiska pass att behöva minst 6 månaders giltighetstid för resor i Europa. Om någon person på bokningen inte är brittisk medborgare eller har ett icke-brittiskt pass, måste du kontrollera tillämpliga pass- och visumkrav med Frankrikes ambassad eller konsulat eller genom andra länder som du tänker resa genom.  

 

Det åligger den person som gör bokningen att säkerställa att alla personer som reser är i besittning av alla nödvändiga rese- och hälsodokument före avresan. Alla kostnader som uppstår för att erhålla sådan dokumentation måste betalas av dig. Vi beklagar att vi inte kan acceptera något ansvar om du nekas tillträde till någon transport eller till något land på grund av underlåtenhet från din sida att medföra all nödvändig dokumentation. Om underlåtenhet att ha några nödvändiga resor eller andra dokument resulterar i böter, tilläggsavgifter, andra ekonomiska påföljder, kostnader eller utgifter som ådras av oss, är du ansvarig för att ersätta oss i enlighet därmed. Om du inte kan resa till följd av misslyckande eller oförmåga att uppfylla några hälsorelaterade eller andra krav, kommer avbokningsavgifter att tillkomma enligt punkt 7.

 

18.  UD:s råd

 

UK Foreign & Commonwealth Office (FCO) publicerar regelbundet uppdaterad reseinformation på sin webbplats www.gov.uk/foreign-travel-advice och https://travelaware.campaign.gov.uk som du starkt rekommenderas att konsultera innan du bokar och i god tid före avgång.

 

här: https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2018/9780111168479/contents

 

-------------------------------------------------- ------

 

Datasekretesspolicy

 

SARL Le Chamois ("Vi") har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokument som hänvisas till där) anger grunden på vilken alla personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du lämnar till oss, kommer att behandlas av oss som personuppgiftsansvarig för din information .

 

Vi är inte skyldiga att ha ett dataskyddsombud, så hör gärna av dig om du har några frågor om användningen av dina personuppgifter.

 

UK EU-PASSINFORMATION FÖR EUROPEISKA RESOR

 

Nya regler har trätt i kraft för resor till Europa från 1 januari 2021.

 

Om ditt pass är vinrött eller har "Europeiska unionen" på omslaget, kan du fortsätta att använda det tills det går ut.

 

Du måste ha minst 6 månader kvar på ett vuxen- eller barnpass för att resa till de flesta länder i Europa (inte inklusive Irland).

 

Om du förnyade ditt nuvarande pass innan det föregående gick ut, kan extra månader ha lagts till dess utgångsdatum. Eventuella extra månader på ditt pass över 10 år kanske inte räknas in i de 6 månader som behövs.

Rubrik 1

bottom of page